European Clay Smoker - House, Kaysersberg (9cm white/blue)

  • $95.00